Gråstenvej 3 Felsted, 6200 Aabenraa, Tlf.: 73768334
Bestyrelsen
Bakkehuset er en selvejende institution, der modtager børn i alderen fra 0 - 6 år.
Forskellen mellem en kommunal og en selvejende institution er, at der mellem kommunen og den selvejende institution er indgået en driftsoverenskomst, som giver bestyrelsen beføjelser til:
- at ansætte og afskedige personale
- at fastlægge Bakkehusets idégrundlag
- at godkende målsætning
- at vedtage principper for aktiviteter og pædagogik
- at have ansvaret for økonomien og de fysiske rammer

Med andre ord bestyrelsen har stor indflydelse på driften af Bakkehuset.
Bestyrelsen afholder møde ca. 1 gang om måneden. Der er til hvert møde en dagsorden med faste punkter: budget, børnetal og personale, samt fra gang til gang aktuelle emner, som tages op til drøftelse.
2 gange om året mødes bestyrelsen med hele personalegruppen, her kan temaet være, pædagogiske læreplaner eller andet relevant emne.
Der bliver lavet referat fra alle bestyrelsesmøder. Disse hænges op i Bakkehuset og kan ses på Bakkehusets hjemmeside eller fås ved henvendelse til lederen.
Bestyrelsen har ansvaret for:
- at der afholdes sommerfest og forældremøde i juni måned, hvor der vælges bestyrelsesrepræsentanter.
- at der bliver arrangeret gruppefester i de enkelte børnegrupper.
- at der arrangeres en arbejdsfredag en gang om året
- at der udsendes nyhedsbreve 3 til 4 gange om året, hvor der orienteres om stort og småt fra bestyrelsen og Aabenraa kommune.

Sidst opdateret 26. februar 2013