Gråstenvej 3 Felsted, 6200 Aabenraa, Tlf.: 73768334
Traditioner
Fastelavn
Gruppefester
Påske
Fællesarrangement sammen med dagplejen og Waldkindergarten
Arbejdsfredag
Sommerfest med forældremøde
Sommerfest for dagplejen og Waldkindergarten
Forældrekaffe 1 gang i kvartalet
Juleskovtur
Børnejulefrokost
Julegudstjeneste med efterfølgende risengrødsspisning i børnehaven
Børnefødselsdag, vi festligholder børnenes fødselsdage i samarbejde med forældrene og gerne med forældredeltagelse.


Forældrekaffe 1 gang i kvartalet

Datoerne for de enkelte traditioner vil i god tid blive sat op på gruppernes opslagstavler.